קבוצת ברניר

ש.ח.ק

  

בתקופה האחרונה חברנו למספר גורמים העוסקים במתן שירותים לרשויות מקומיות ויחדיו הקמנו את חברת ש.ח.ק שחר חדש תכנון ובקרה בע"מ, להלן: "ש.ח.ק.", במטרה לתת שירותי ייעוץ, תכנון ובקרה של תהליכי כ"א ומדיניות שכר במגזר הציבורי.

בחודש דצמבר 2011 העבירה הכנסת חוק לאכיפת חוקי העבודה, המיועד להילחם בתופעת הפגיעה בשכרם ותנאי העסקתם של עובדי קבלני כ"א ושירותים. למותר לציין כי נושא זה רלבנטי הן למגזר הציבורי והן למגזר הפרטי.

תחום בקרת השכר, על כל היבטיו, הינו מורכב ומחייב מקצועיות ומומחיות נקודתית. הח"מ ושותפיו לחברת ש.ח.ק. נותנים לו את המענה הנדרש.

 

בין השותפים בחברת ש.ח.ק, מלבד חברת ברניר, נמצא מר שמואל נחמני - המכהן כמנכ"ל החברה ואשר גורמים רבים במשק הציבורי הישראלי מכירים אותו בכובע אותו חבש במהלך 15 השנים האחרונות, כסגן בכיר לממונה על השכר במשרד האוצר לנושאי אכיפה. תחת כובע זה הנהיג במשק הציבורי במהלך השנים תהליכי בקרה ובדיקה של שכר עובדי השירות הציבורי שתרמו מהותית לקיום תרבות של שמירה על שלטון החוק ועל נורמות מינהליות תקינות.

 

כן נמנים עם השותפים הפעילים בש.ח.ק. גם חברת עוה"ד ולדמן סומך - המתמחה כבר כעשרים שנה הן בדין המינהלי ובעבודה עם גופים ציבוריים והן בדיני עבודה ויחסי עבודה, מר שמעון רוטברט, שהינו מבעליה של חברת המחשוב מטרופולינט, המציעה מגוון מערכות מידע לניהול מערכות ציבוריות, וחברת סינרגיה, שבבעלותו של קובי ילוביץ, מי שהיה מנכ"ל עיריית גבעתיים וראש המטה של שר החינוך - מר גדעון סער.

הניסיון הרב שנצבר אצל חברי הקבוצה המרכיבה את חברת ש.ח.ק מאפשר לנו להציע ללקוחותינו קשת שלמה ומלאה של שירותים בתחום ייעוץ בקרת שכר ותכנון תהליכי כ"א.

בין יתר הנושאים שנוכל לתת להם מענה ייעוצי ותכנוני ברמה הגבוהה ביותר נמנים גם הנושאים הבאים:

ü      

הליכי בקרה בנושאי כח אדם ברשויות מקומיות וגופים מתוקצבים.

ü      

מתן סיוע בתשובות לדוחות ביקורת בנושאי כח אדם של גופים שלטוניים כגון מבקר מדינה, משרד הפנים, מבקרי פנים, חיוב אישי ועוד.

ü      

ייעוץ בנושא חריגות שכר בגופים מתוקצבים ויישום הוראות הדין בנושא זה, לרבות ביצוע בדרך של אכיפה עצמית.

ü      

טיפול באכיפת שכר ביחס לקבלני שירות בגופים מתוקצבים ובמגזר הפרטי, על פי החוק לאכיפת יחסי עבודה.

ü      

ייעוץ לרשויות בתהליכי התייעלות וליווי תוכניות הבראה והתייעלות, בכל הנוגע לכח אדם ושכר.

ü      

ייעוץ ארגוני לרשויות וגופים ציבוריים, הכנת מבנה ארגוני.

ü      

טיפול בנושאי כח אדם ושכר בחברות עירוניות, לרבות הסדרת תנאי העסקת עובדי החברות.

ü      

יצירת נהלי עבודה לעבודה ברשויות בנושאי כח אדם, שכר, פרישה וארגון.

ü      

מתן מענה לסוגיות שכר וכח אדם בסוגיות של חילופי מעבידים, רצף זכויות וקליטת יחידות ארגוניות.

ü      

במגזר הפרטי - בדיקת כדאיות עסקאות בהיבט העסקת כ"א, שיקוף סיכוני העסקה ובדיקות נאותות בנושא זכויות עובדים ועלויות העסקה.

נשמח לעמוד לרשותכם
במתן אינפורמציה על מגוון השרותים שמשרדנו נותן בתחום.

טלפון: 052-8335159
עבור לתוכן העמוד