קבוצת ברניר

תוצאות סקר עובדים

קבוצת ברניר שמה לה למטרה לשמר ולטפח את המשאב האנושי ולשם כך זו השנה השנייה שבה נערך סקר עובדים.

במהלך חודשי אפריל ומאי 2012, נאספו הסקרים ונותחו. הניתוח נעשה בשתי רמות: ציון לשאלון וציון להיגד. הנתונים הסופיים הועברו להנהלה.

ההנהלה החליטה מלכתחילה לנהוג בשקיפות מלאה מול עובדיה בנושא תוצאות הסקר ולהפיצן לכלל העובדים  ולכן להלן עיקרי הממצאים שעלו בסקר:

·       67 עובדים מילאו את השאלונים והעבירו חזרה למשרד.

·       ממוצע הציונים עמד על 4.3 (האפשרויות נעו 1-5), ועלה משמעותית מממוצע הציונים בשנה קודמת שעמד על 3.9

·     הציון הגבוה ביותר (בדומה לשנה קודמת) ניתן להיגד לפיו העובדים יודעים מהן המשימות העומדות לפניהם ומה מצופה מהם.

·       הציון הנמוך ביותר ניתן להיגדים בדבר קבלת משוב ומידת ההתייחסות לסקר הקודם.

·       ישנם מספר היגדים שבלטו משמעותית לעומת שנה שעברה:       

אמליץ על ברניר כקבוצה שטוב לעבוד בה - עלה מ- 3.5 ל- 4.2

מהירות ההתייחסות של הנהלת הקבוצה - עלה מ- 3.5 ל- 4.2

אני מעודכן לגבי החלטות הקבוצה - עלה מ- 3.4 ל- 4

אני מרוצה מתוכן ומבנה של עיתון החברה - עלה מ- 3.6 ל- 4.2

 

אנו שמחים לראות את מגמת השיפור הניכרת בשביעות הרצון של העובדים.

 

כמו כן, על מנת להמשיך במאמצנו לשיפור מתמיד בחברה, ההנהלה תדון בנושאים שהועלו בסקר ותעדכן בחודשים הקרובים כיצד בכוונתה לפעול על מנת להמשיך ולהשתפר.

מצ"ב תוצאות שניתנו בממוצע לכל אחד מההיגדים:

 

היגד

ממוצע 2011

 ממוצע 2010

1

שביעות רצון כללית

אני חש/ה שייכות ומחוייבות לקבוצה

4.7

4.4

2

הקבוצה הנה הגדולה והמובילה בישראל

4.5

4.1

3

אמליץ על ברניר כקבוצה שטוב לעבוד בה

4.1

3.4

4

אמליץ על ברניר כקבוצה שטוב להיות לקוח שלה

4.7

5

תרבות הניהול בקבוצה

אני מרוצה ממידת הקשר להנהלה ברמת גן

3.9

3.3

6

אני מרוצה ממידת הקשר עם השותף האחראי

4.2

7

אני מרוצה ממהירות ההתייחסות של הנהלת הקבוצה

4.2

3.5

8

לממונים עליי אכפת ממני כאדם

4.5

9

החברה מקדישה משאבים להתפתחות העובדים

4.0

10

בצוות שלי

בצוות שלי קיימים תהליכי עבודה מסודרים התורמים למתן פתרונות יעילים וברורים ללקוח

4.6

11

אני עובד/ת בצוות מפרגן ומגובש

4.5

4.3

12

אני כעובד

ידוע לי מהן המשימות המצופות ממני

4.9

4.7

13

אני חש/ה כי עבודתי חשובה ותורמת לקבוצה

4.8

4.6

14

אני חש/ה בהתפתחות מקצועית בברניר

4.3

3.7

15

השתלמויות מקצועיות תורמות לי

4.2

3.8

16

במהלך שנתיים אחרונות קיבלתי משוב מסודר

3.7

3.3

17

כמות העבודה הנדרשת ממני סבירה

4.2

4.0

18

אני מתמצא ומעודכן בנוגע להחלטות בקבוצה

4.0

3.4

19

אני מרוצה מהתוכן והמבנה של עיתון החברה

4.2

3.6

20

אני מרוצה מהתוכן והמבנה של אתר האינטרנט

4.2

21

אני מרוצה מקבוצת הפייסבוק של ברניר

4.0

22

אני מרוצה ממידת ההתייחסות לסקר הקודם

3.7

23

אני מרוצה מפעולות הרווחה השוטפות המתקיימות

3.9

24

נהניתי מהאירוע השנתי של הקבוצה

4.6

4.6

ממוצע

4.3

3.9


 

נשמח לעמוד לרשותכם
במתן אינפורמציה על מגוון השרותים שמשרדנו נותן בתחום.

טלפון: 052-8335159
עבור לתוכן העמוד